Om släktföreningen Thorburn-Macfie


Släktmöte i Gustafsberg 2004

Släktföreningen Thorburn-Macfie i Sverige bildades år 1937 i Uddevalla, av ättlingar till William Thorburn och hans hustru Jessy (född Macfie), som i juli 1823 inflyttade till Sverige från Leith i Skottland.

Föreningens syfte och ändamål, är enligt stadgarna att vidmakthålla och stärka samhörighetskänslan bland ättlingarna till William och Jessy.I Sverige är vi idag runt 200 medlemmar och vi håller kontakt genom släktmöten, krönika och sporadiska kontakter.

Stadgar

I föreningens stadgar ingår även att föra ett släktregister. Släktregistret innehåller samtliga ättlingar (och ingifta) till William och Jessy Thorburn. Det uppdateras löpande och ges ut vart tionde år i tryckt form.
 
Släkten Macfie har sitt ursprung i den skotska klanen Macfie och genom internationella klanföreningar har vi kontakt med Macfieättlingar över hela världen, inte minst i Skottland. 
 
Mer information om släktföreningen och en elektronisk variant av släktregistret finns på Frank Thorburns släktsidor.