Aktuellt

Skapat: 2010-12-11, Ändrat: 2018-06-26
Landsarkivet i Göteborg
Vi har en guldgruva med släktföremål på Landsarkivet i Göteborg. Det skulle dock behöva organiseras lite bättre. Läs mer här.

Visste du att vi har en avdelning på Göteborg Landsarkiv med släktföremål från vår släkt?
Här har vi deponerat släktföremål i olika omgångar och det är en riktig guldgruva för den intresserade. Tyvärr är mycket av det inte katalogiserat, utan bara lagrat utan någon vidare ordning. Det vill vi nu råda bot på och vi vill därför starta upp ett projekt för att katalogisera allt som finns här, t.ex. brev, foton, tidningar och andra föremål.

Vi skulle därför behöva hjälp av intresserade som kan ställa upp. Det handlar dels om att på plats sortera och registrera föremål, men det finns även viss möjlighet att låna hem lådor och sortera där.

Till vår hjälp har Frank Thorburn haft kontakt med Landsarkivet och kan hjälpa till med åtkomst och mer information om arkivet. Vi har även pratat med flera av våra historiekunniga inom släkten och både Kurrie Beckman, Dana Holmberg, Marianne West samt Sten & Jeanette Hemberg har lovat ställa upp att svara på frågor så gott de kan.
Vill du hjälpa till?
Så är du intresserad av att hjälpa till, tveka inte att kontakta Frank Thorburn, som kan hjälpa dig komma igång.
Frank Thorburn, Mail: thorburn@live.se
Fyrtornsvägen 27
42339 Torslanda
Tel: 031-920046
 

Svar på frågor om släktföremål:

Sten & Jeanette Hemberg jashemberg@yahoo.com

 

Tillbaka