Om släktföreningen Thorburn-Macfie

Skapat: 2008-12-09, Ändrat: 2012-02-06
Emily Egberta Nonnens Fond
Läs mer om och sök bidrag ur Emily Egberta Nonnens fond

EMILY EGBERTA NONNENS FOND 

Emily Egberta Nonnen föddes den 18 januari 1849 och var dotter till Edward Nonnen och Margaret Thorburn. Familjen bodde på Degerberg i Rackeby socken, där fadern drev en lantbruksskola.Emily flyttade till Uddevalla och bodde sin första tid på gården Karlsruhe vid Hovhult som nu är bostadsområde. Senare bodde hon mer centralt i stan, i det hus som numera är Hotell Viking.

Emily skrev sitt testamente 1926. Vid den tiden var det sociala skyddsnätet mycket glest. De äldre hade inte mycket att få av folkpensionen och för de yngre fanns inget studiebidrag. Testamentet innehöll legat till alla hennes fadderbarn och också till vissa trotjänare, även ett par personliga pensioner.Riktlinjerna i hennes testamentevar därför i första hand till äldre behövande och i andra hand studerande ungdom. Emily Egberta dog den11 september 1930.
 
Behöriga sökande är avkomlingar efter Emilys far och morföräldrar, John Nonnen och Anna Mathilda, f. Lorent och William Thorburn och Jessie f. Macfie, vilket innefattar medlemmar i vår släktförening. Testamentet nämner den möjligheten att, om Du har kännedom om någon inom släkten som skulle uppskatta ett bidrag från fonden kan Du vända sig till styrelsen med förslag.
 
Tiderna har ändrats, och stöd av olika slag finns i dag för äldre och yngre. Men det finns säkerligen många som är i behov av ekonomiskt stöd och uppmuntran. Det kan gälla för dyra tandläkarräkningar, inköp av glasögon eller liknande.. Styrelsen vänder sig också till yngre, studerande och andra som har svårt at få ekonomin att räcka till.
 
Boktips:
Emily Egberta skrev : ”Systrarna på Liseberg”- en familjekrönika, men också en trevlig berättelse om livet under sista hälften av 1800-talet. Boken är grundad på gamla brev som hittades efter Emily Ebertas fastrars död.
 
 
Ansökan
Ansökan kan ske direkt via vårt webformulär.
 
Det går givetvis bra att söka med ett personligt brev, där förutom namn, adress, personnummer och släktnummer även en kort beskrivning av ändamålet med stipendiet . Bankkonto bör anges
 
 
Styrelsen för Emily Egberta Nonnens Fond:
 
Unni Jansson        Truls Ganelius         Jessie MacFie-Rosén
Sekreterare                Kassör                     Ordförande
 
 
Stipendieansökan sändes till:
 
Jessie Macfie-Rosén
Turebacken 47
459 93 Ljungskile
 
E-post:  jessie.macfie@gmail.com
Tillbaka